ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
23 เม.ย. 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เวลา 10:00 น. ณ Victor Club, ชั้น 8 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
26 ส.ค. 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2563
เวลา 14.00-15.00 น. Thaire Building, 48/23-24 Ratchadaphisek alley, Samsen Nok
13 ส.ค. 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2563
เวลา 13:15 - 14:00 น.  โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
07 ก.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา 10:00 น. ณ Victor Club, ชั้น 8 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
03 ธ.ค. 2562
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร Thaire Life
11 พ.ย. 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2562
เวลา 13:00 - 14:00 น.  ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 ส.ค. 2562
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2562
เวลา 10.00-10.40 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร Thai Re ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
08 ส.ค. 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2562
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 เม.ย. 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 10:00 น. ณ Victor Club, ชั้น 8 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
05 มี.ค. 2562
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2561
เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร Thai Re ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย. 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2561
เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร Thai Re ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2561
เวลา 16.30 - 17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 ส.ค. 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2561
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร Thai Re ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2561
เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร Thai Re ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
08 พ.ค. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2561
เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เม.ย. 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา 10:00 น. ณ Victor Club @ FYI Center ชั้น 2 อาคาร FYI Center Tower 1
05 มี.ค. 2561
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2560
เวลา 14:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร Thai Re ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
24 พ.ย. 2560
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2560
เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร Thai Re ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
11 ก.ย. 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2560
เวลา 15.20-16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 เม.ย. 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์ประชุม สเปซ ชั้น 12 เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
07 มี.ค. 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2559
เวลา 16.30-17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 พ.ย. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2559
เวลา 11.20-12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย