ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 1.27 35,529,400 1.27 1.29 - / -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.27 / 291,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.28 / 310,000
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.26 - 1.32 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.30 - 1.49
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ย. 2563 (16:39)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2563 ถึง 25 พฤศจิกายน 2563

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (29/10/2563 ถึง 11/11/2563)
  1.15 1.49 1.12 1.26 941,903,700 1,257,457,269
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (29/09/2563 ถึง 28/10/2563)
  0.91 1.20 0.90 1.17 629,226,800 680,628,949
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  25/11/2563 1.29 1.32 1.26 1.27 35,529,400 45,621,545
  24/11/2563 1.26 1.30 1.23 1.27 20,406,300 25,814,914
  23/11/2563 1.29 1.29 1.25 1.26 17,556,600 22,296,433
  20/11/2563 1.30 1.32 1.26 1.29 30,069,900 38,846,792
  19/11/2563 1.22 1.32 1.21 1.30 57,994,600 73,772,412
  18/11/2563 1.18 1.24 1.18 1.23 25,483,700 30,900,946
  17/11/2563 1.22 1.25 1.17 1.18 41,453,200 49,887,881
  16/11/2563 1.26 1.29 1.20 1.20 36,681,000 45,398,689
  13/11/2563 1.23 1.29 1.21 1.27 36,527,000 46,003,662
  12/11/2563 1.26 1.26 1.22 1.23 16,676,700 20,650,778
  11/11/2563 1.23 1.27 1.15 1.26 66,833,600 80,292,247
  10/11/2563 1.33 1.33 1.13 1.21 70,201,700 84,937,745
  09/11/2563 1.39 1.39 1.31 1.32 27,242,300 36,327,992
  06/11/2563 1.38 1.42 1.36 1.37 34,144,600 47,485,877
  05/11/2563 1.43 1.45 1.35 1.38 53,667,600 75,560,239
  04/11/2563 1.35 1.45 1.33 1.43 85,142,300 119,044,631
  03/11/2563 1.36 1.39 1.30 1.35 43,770,800 59,144,399
  02/11/2563 1.35 1.42 1.33 1.34 76,659,300 105,042,910
  30/10/2563 1.41 1.49 1.34 1.34 145,247,500 204,278,395
  29/10/2563 1.15 1.42 1.12 1.41 338,994,000 445,342,834
  28/10/2563 1.10 1.20 1.09 1.17 99,518,400 115,868,650
  27/10/2563 1.06 1.09 1.06 1.09 13,497,500 14,532,041
  26/10/2563 1.09 1.12 1.04 1.06 26,606,300 28,522,628
  22/10/2563 1.11 1.14 1.08 1.09 26,269,100 29,147,713
  21/10/2563 1.14 1.14 1.08 1.11 29,757,100 33,145,492
  20/10/2563 0.99 1.15 0.99 1.14 61,428,400 67,173,214
  19/10/2563 1.00 1.01 0.97 0.98 20,475,500 20,281,161
  16/10/2563 1.07 1.07 1.00 1.03 17,099,300 17,582,373
  15/10/2563 1.10 1.12 1.03 1.05 26,684,800 28,626,063
  14/10/2563 1.11 1.13 1.07 1.10 31,522,300 34,709,514
  12/10/2563 1.14 1.17 1.13 1.14 53,985,700 61,986,355
  09/10/2563 1.05 1.12 1.05 1.10 79,273,500 86,265,081
  08/10/2563 1.00 1.07 1.00 1.02 77,847,800 80,726,217
  07/10/2563 0.95 0.99 0.94 0.98 17,198,400 16,779,774
  06/10/2563 0.95 0.97 0.94 0.95 11,964,400 11,399,800
  05/10/2563 0.94 0.94 0.93 0.94 3,577,100 3,347,101
  02/10/2563 0.95 0.95 0.93 0.93 4,413,500 4,138,370
  01/10/2563 0.94 0.97 0.94 0.95 17,199,700 16,374,936
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %