ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.57 708,600 0.56 0.56 +0.01 / +1.79%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.56 / 571,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.57 / 181,700
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.56 - 0.57 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.53 - 1.05
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ต.ค. 2562 (14:29)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 02 กันยายน 2562 ถึง 16 ตุลาคม 2562

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (18/09/2562 ถึง 01/10/2562)
  0.64 0.65 0.54 0.56 32,401,800 18,812,005
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (21/08/2562 ถึง 17/09/2562)
  0.73 0.73 0.64 0.65 32,888,600 22,371,173
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  16/10/2562 0.57 0.57 0.56 0.56 554,700 313,866
  15/10/2562 0.58 0.58 0.56 0.57 2,047,000 1,151,031
  11/10/2562 0.58 0.58 0.57 0.58 3,447,600 1,978,089
  10/10/2562 0.56 0.59 0.56 0.57 7,266,800 4,193,354
  09/10/2562 0.55 0.57 0.55 0.57 904,700 502,351
  08/10/2562 0.54 0.55 0.54 0.55 1,083,400 586,496
  07/10/2562 0.55 0.55 0.53 0.55 2,236,800 1,213,588
  04/10/2562 0.55 0.56 0.55 0.55 1,018,400 560,142
  03/10/2562 0.54 0.55 0.54 0.55 1,799,800 978,820
  02/10/2562 0.56 0.56 0.55 0.55 946,100 521,917
  01/10/2562 0.57 0.58 0.56 0.56 2,735,100 1,542,931
  30/09/2562 0.55 0.58 0.55 0.58 2,621,000 1,500,183
  27/09/2562 0.56 0.56 0.54 0.56 3,923,700 2,163,815
  26/09/2562 0.57 0.58 0.55 0.56 4,755,200 2,673,026
  25/09/2562 0.58 0.58 0.56 0.57 871,900 498,070
  24/09/2562 0.56 0.58 0.56 0.58 2,784,100 1,599,076
  23/09/2562 0.59 0.60 0.56 0.57 6,076,700 3,466,292
  20/09/2562 0.62 0.63 0.60 0.60 2,178,300 1,325,390
  19/09/2562 0.64 0.64 0.61 0.63 4,376,200 2,707,261
  18/09/2562 0.64 0.65 0.64 0.64 2,079,600 1,335,961
  17/09/2562 0.65 0.66 0.64 0.65 910,400 591,960
  16/09/2562 0.66 0.67 0.65 0.65 1,701,500 1,116,484
  13/09/2562 0.66 0.67 0.66 0.66 1,512,200 998,054
  12/09/2562 0.67 0.68 0.66 0.66 3,463,700 2,303,333
  11/09/2562 0.66 0.67 0.66 0.67 3,925,200 2,592,072
  10/09/2562 0.67 0.67 0.66 0.67 837,200 555,246
  09/09/2562 0.68 0.69 0.65 0.67 3,659,800 2,418,437
  06/09/2562 0.69 0.69 0.68 0.69 997,100 680,944
  05/09/2562 0.68 0.69 0.68 0.69 1,114,400 766,276
  04/09/2562 0.69 0.69 0.68 0.69 483,700 331,537
  03/09/2562 0.70 0.70 0.68 0.69 1,156,800 793,886
  02/09/2562 0.69 0.70 0.69 0.70 2,327,900 1,606,973
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %