ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.62 1,048,700 0.63 0.64 -0.01 / -1.59%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.62 / 297,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.63 / 64,900
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.62 - 0.64 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.53 - 0.98
ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธ.ค. 2562 (16:39)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2562 ถึง 04 ธันวาคม 2562

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (07/11/2562 ถึง 20/11/2562)
  0.59 0.72 0.58 0.65 98,582,100 65,756,406
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (08/10/2562 ถึง 06/11/2562)
  0.54 0.60 0.54 0.58 39,307,700 22,504,222
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  04/12/2562 0.64 0.64 0.62 0.62 1,048,700 650,360
  03/12/2562 0.63 0.64 0.62 0.63 721,100 453,959
  02/12/2562 0.63 0.64 0.62 0.63 3,174,600 2,003,981
  29/11/2562 0.64 0.64 0.63 0.63 2,676,600 1,686,445
  28/11/2562 0.64 0.65 0.63 0.63 2,688,900 1,711,872
  27/11/2562 0.63 0.66 0.63 0.64 7,672,000 4,942,563
  26/11/2562 0.63 0.64 0.62 0.63 2,309,700 1,460,039
  25/11/2562 0.64 0.65 0.63 0.63 2,028,500 1,287,386
  22/11/2562 0.64 0.64 0.63 0.64 409,200 260,147
  21/11/2562 0.66 0.66 0.61 0.63 4,501,200 2,827,090
  20/11/2562 0.66 0.67 0.64 0.65 4,134,000 2,711,186
  19/11/2562 0.64 0.66 0.64 0.66 4,245,600 2,768,999
  18/11/2562 0.64 0.65 0.63 0.64 1,288,700 822,688
  15/11/2562 0.68 0.69 0.64 0.64 11,757,500 7,722,187
  14/11/2562 0.71 0.71 0.68 0.69 7,340,300 5,051,580
  13/11/2562 0.71 0.72 0.69 0.71 6,985,300 4,924,513
  12/11/2562 0.67 0.72 0.66 0.71 37,001,500 25,626,995
  11/11/2562 0.64 0.66 0.63 0.65 11,747,300 7,567,476
  08/11/2562 0.60 0.64 0.59 0.63 10,401,400 6,392,137
  07/11/2562 0.59 0.60 0.58 0.59 3,680,500 2,168,645
  06/11/2562 0.57 0.59 0.57 0.58 2,787,700 1,611,816
  05/11/2562 0.58 0.58 0.56 0.57 1,564,800 890,458
  04/11/2562 0.57 0.58 0.56 0.58 1,043,600 592,000
  01/11/2562 0.58 0.59 0.57 0.58 1,340,200 772,115
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %