ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 1.48 43,267,300 1.49 1.44 -0.01 / -0.67%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.47 / 500,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.48 / 1,019,700
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.43 - 1.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.45 - 1.85
ปรับปรุงเมื่อ: 19 เม.ย. 2564 (15:16)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2564 ถึง 16 เมษายน 2564

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (16/03/2564 ถึง 29/03/2564)
  1.68 1.69 1.56 1.58 271,172,100 438,040,436
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (15/02/2564 ถึง 15/03/2564)
  1.63 1.85 1.52 1.65 741,175,900 1,244,554,102
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  16/04/2564 1.54 1.55 1.40 1.50 63,762,700 94,746,056
  12/04/2564 1.65 1.66 1.58 1.58 50,836,000 81,310,657
  09/04/2564 1.64 1.69 1.62 1.64 94,407,700 156,998,592
  08/04/2564 1.62 1.65 1.60 1.62 44,335,700 72,135,601
  07/04/2564 1.60 1.65 1.57 1.60 43,599,200 70,405,033
  05/04/2564 1.64 1.66 1.61 1.62 26,551,600 43,229,746
  02/04/2564 1.68 1.68 1.63 1.64 19,616,800 32,354,249
  01/04/2564 1.67 1.69 1.62 1.65 54,395,100 90,116,062
  31/03/2564 1.72 1.75 1.65 1.65 173,905,600 296,105,470
  30/03/2564 1.59 1.68 1.58 1.68 118,483,500 194,325,485
  29/03/2564 1.58 1.61 1.56 1.58 30,094,700 47,619,061
  26/03/2564 1.57 1.58 1.56 1.56 13,599,000 21,322,697
  25/03/2564 1.58 1.59 1.56 1.57 18,082,500 28,492,220
  24/03/2564 1.60 1.60 1.56 1.57 30,236,900 47,690,257
  23/03/2564 1.63 1.64 1.59 1.60 21,924,100 35,214,595
  22/03/2564 1.61 1.63 1.59 1.62 22,319,700 35,846,104
  19/03/2564 1.62 1.64 1.59 1.60 20,018,600 32,165,372
  18/03/2564 1.65 1.67 1.62 1.62 23,398,200 38,430,801
  17/03/2564 1.64 1.66 1.61 1.63 28,351,700 46,368,530
  16/03/2564 1.68 1.69 1.63 1.63 63,146,700 104,890,799
  15/03/2564 1.58 1.65 1.56 1.65 63,318,100 101,663,769
  12/03/2564 1.55 1.59 1.54 1.57 13,560,900 21,207,880
  11/03/2564 1.57 1.57 1.54 1.54 14,365,300 22,329,536
  10/03/2564 1.56 1.60 1.54 1.55 21,018,700 32,972,521
  09/03/2564 1.58 1.59 1.52 1.55 13,732,700 21,292,327
  08/03/2564 1.59 1.60 1.56 1.56 15,575,200 24,585,525
  05/03/2564 1.58 1.62 1.58 1.58 12,783,100 20,363,065
  04/03/2564 1.59 1.61 1.56 1.58 11,548,200 18,318,139
  03/03/2564 1.62 1.63 1.56 1.58 18,279,100 29,191,641
  02/03/2564 1.53 1.62 1.52 1.60 24,112,700 38,114,807
  01/03/2564 1.59 1.59 1.52 1.52 36,886,400 57,269,149
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %