ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.91 7,736,900 0.90 0.91 +0.01 / +1.11%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.91 / 2,365,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.92 / 3,044,300
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.90 - 0.92 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.30 - 1.13
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.ย. 2563 (16:39)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 03 สิงหาคม 2563 ถึง 25 กันยายน 2563

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (27/08/2563 ถึง 11/09/2563)
  0.95 1.01 0.87 0.95 172,491,700 163,262,842
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (29/07/2563 ถึง 26/08/2563)
  1.08 1.11 0.79 0.94 412,366,500 399,511,740
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  25/09/2563 0.91 0.92 0.90 0.91 7,736,900 7,039,271
  24/09/2563 0.91 0.92 0.89 0.90 6,088,000 5,511,472
  23/09/2563 0.92 0.94 0.88 0.92 27,559,800 25,020,397
  22/09/2563 0.94 0.95 0.90 0.92 25,515,600 23,471,065
  21/09/2563 0.95 0.97 0.93 0.95 12,574,500 11,953,096
  18/09/2563 0.96 0.99 0.95 0.95 14,804,100 14,239,917
  17/09/2563 0.93 1.03 0.92 0.96 61,447,600 60,249,653
  16/09/2563 0.95 0.95 0.93 0.93 1,967,100 1,841,257
  15/09/2563 0.94 0.95 0.91 0.95 18,715,600 17,491,504
  14/09/2563 0.94 0.98 0.94 0.95 24,921,800 23,947,736
  11/09/2563 0.94 0.95 0.92 0.95 11,931,200 11,172,228
  10/09/2563 0.93 0.96 0.92 0.94 12,873,300 12,098,374
  09/09/2563 0.88 0.94 0.87 0.94 24,354,100 22,478,088
  08/09/2563 0.90 0.92 0.89 0.89 25,147,700 22,738,074
  03/09/2563 0.96 0.96 0.91 0.92 12,344,800 11,421,505
  02/09/2563 0.97 0.97 0.93 0.95 8,294,300 7,911,072
  01/09/2563 0.95 1.00 0.94 0.96 22,803,400 22,144,766
  31/08/2563 0.98 0.99 0.94 0.94 4,658,600 4,428,889
  28/08/2563 0.98 0.99 0.92 0.98 14,615,300 14,027,784
  27/08/2563 0.95 1.01 0.95 0.97 35,469,000 34,842,062
  26/08/2563 0.93 0.96 0.92 0.94 9,957,000 9,425,401
  25/08/2563 0.91 0.94 0.89 0.92 14,044,400 12,874,899
  24/08/2563 0.85 0.91 0.83 0.91 16,544,200 14,688,376
  21/08/2563 0.84 0.86 0.82 0.85 5,539,000 4,672,207
  20/08/2563 0.84 0.84 0.82 0.83 4,133,200 3,423,966
  19/08/2563 0.86 0.87 0.81 0.84 13,107,000 11,006,886
  18/08/2563 0.82 0.89 0.82 0.86 15,394,000 13,172,118
  17/08/2563 0.90 0.90 0.79 0.81 26,722,600 22,381,464
  14/08/2563 0.90 0.90 0.87 0.88 13,757,100 12,150,018
  13/08/2563 1.03 1.04 0.85 0.88 71,017,600 65,466,749
  11/08/2563 0.99 1.01 0.97 0.98 10,193,400 10,053,541
  10/08/2563 0.98 1.01 0.96 0.98 9,757,800 9,611,768
  07/08/2563 1.00 1.01 0.95 0.98 18,188,300 17,885,316
  06/08/2563 1.03 1.04 1.00 1.00 9,989,600 10,158,665
  05/08/2563 1.06 1.07 1.02 1.03 15,693,300 16,307,625
  04/08/2563 1.01 1.09 1.01 1.06 53,793,000 56,955,316
  03/08/2563 1.03 1.04 1.00 1.01 8,030,700 8,131,949
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %