ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.50 6,784,300 0.51 0.51 -0.01 / -1.96%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.50 / 2,611,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.51 / 285,200
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.50 - 0.52 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.30 - 0.84
ปรับปรุงเมื่อ: 28 พ.ค. 2563 (16:36)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2563 ถึง 27 พฤษภาคม 2563

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (27/04/2563 ถึง 13/05/2563)
  0.49 0.62 0.45 0.50 186,684,400 100,288,463
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (27/03/2563 ถึง 24/04/2563)
  0.35 0.52 0.35 0.48 90,028,300 42,920,857
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  27/05/2563 0.52 0.52 0.49 0.51 13,376,400 6,828,101
  26/05/2563 0.50 0.53 0.49 0.52 16,332,200 8,319,071
  25/05/2563 0.48 0.50 0.48 0.50 5,451,300 2,660,055
  22/05/2563 0.47 0.48 0.47 0.48 2,912,800 1,370,988
  21/05/2563 0.49 0.49 0.46 0.47 12,020,400 5,701,184
  20/05/2563 0.49 0.49 0.48 0.48 2,899,400 1,395,100
  19/05/2563 0.49 0.49 0.48 0.49 4,363,100 2,123,806
  18/05/2563 0.49 0.49 0.47 0.48 5,305,800 2,537,161
  15/05/2563 0.49 0.50 0.48 0.48 3,101,600 1,513,490
  14/05/2563 0.50 0.50 0.48 0.49 3,193,700 1,565,399
  13/05/2563 0.51 0.51 0.49 0.50 7,626,200 3,812,517
  12/05/2563 0.49 0.52 0.48 0.50 12,243,100 6,148,723
  11/05/2563 0.55 0.55 0.50 0.50 55,186,600 27,884,400
  08/05/2563 0.59 0.60 0.56 0.58 12,830,900 7,433,304
  07/05/2563 0.56 0.62 0.55 0.58 21,500,300 12,614,320
  05/05/2563 0.56 0.58 0.54 0.56 8,617,900 4,822,300
  30/04/2563 0.55 0.59 0.54 0.59 43,882,400 25,373,765
  29/04/2563 0.47 0.53 0.47 0.52 16,571,100 8,339,607
  28/04/2563 0.47 0.48 0.46 0.47 3,479,000 1,644,023
  27/04/2563 0.49 0.49 0.45 0.47 4,746,900 2,215,504
  24/04/2563 0.48 0.48 0.46 0.48 3,657,800 1,736,506
  23/04/2563 0.47 0.48 0.46 0.48 1,870,100 886,906
  22/04/2563 0.48 0.48 0.45 0.47 2,644,300 1,217,251
  21/04/2563 0.48 0.48 0.47 0.47 972,100 462,009
  20/04/2563 0.47 0.49 0.47 0.48 2,737,700 1,306,502
  17/04/2563 0.46 0.47 0.46 0.46 633,900 292,059
  16/04/2563 0.49 0.49 0.45 0.45 3,993,000 1,851,817
  15/04/2563 0.50 0.50 0.48 0.49 2,832,000 1,391,810
  14/04/2563 0.48 0.50 0.48 0.49 3,473,800 1,710,198
  13/04/2563 0.50 0.50 0.47 0.48 3,784,900 1,812,700
  10/04/2563 0.50 0.50 0.49 0.50 8,118,400 3,985,845
  09/04/2563 0.50 0.52 0.48 0.49 3,466,600 1,703,834
  08/04/2563 0.50 0.50 0.47 0.49 1,897,400 927,062
  07/04/2563 0.46 0.50 0.46 0.49 7,453,000 3,595,878
  03/04/2563 0.48 0.48 0.44 0.44 5,607,400 2,578,246
  02/04/2563 0.47 0.48 0.45 0.48 1,317,100 608,359
  01/04/2563 0.51 0.51 0.46 0.47 4,993,300 2,372,974
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %