ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.61 11,131,600 0.66 0.64 -0.05 / -7.58%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.60 / 583,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.61 / 352,300
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.61 - 0.66 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.53 - 0.93
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ม.ค. 2563 (16:39)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 02 ธันวาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (26/12/2562 ถึง 10/01/2563)
  0.63 0.66 0.59 0.62 32,581,600 20,667,106
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (26/11/2562 ถึง 25/12/2562)
  0.63 0.66 0.60 0.62 40,153,300 25,311,792
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  24/01/2563 0.66 0.66 0.65 0.66 865,200 564,253
  23/01/2563 0.66 0.67 0.65 0.66 1,156,300 762,319
  22/01/2563 0.66 0.67 0.64 0.66 3,832,600 2,515,631
  21/01/2563 0.67 0.67 0.65 0.65 4,636,300 3,066,301
  20/01/2563 0.70 0.70 0.66 0.66 2,423,100 1,641,119
  17/01/2563 0.71 0.71 0.69 0.69 1,771,100 1,234,168
  16/01/2563 0.69 0.72 0.67 0.71 14,019,300 9,821,285
  15/01/2563 0.62 0.67 0.62 0.67 8,922,300 5,801,832
  14/01/2563 0.62 0.63 0.62 0.62 687,300 426,127
  13/01/2563 0.63 0.63 0.61 0.61 1,228,800 760,377
  10/01/2563 0.63 0.63 0.61 0.62 543,800 335,359
  09/01/2563 0.62 0.63 0.61 0.63 992,600 617,321
  08/01/2563 0.63 0.63 0.59 0.62 4,710,400 2,857,337
  07/01/2563 0.62 0.64 0.62 0.63 2,219,900 1,405,375
  06/01/2563 0.64 0.64 0.61 0.62 3,009,800 1,888,266
  03/01/2563 0.65 0.66 0.64 0.64 3,656,900 2,358,560
  02/01/2563 0.65 0.66 0.64 0.65 3,704,000 2,408,237
  30/12/2562 0.64 0.66 0.64 0.65 5,532,000 3,586,405
  27/12/2562 0.63 0.65 0.62 0.64 6,063,200 3,850,882
  26/12/2562 0.63 0.64 0.62 0.63 2,149,000 1,359,364
  25/12/2562 0.62 0.63 0.62 0.62 477,200 299,186
  24/12/2562 0.62 0.62 0.60 0.62 1,738,700 1,067,041
  23/12/2562 0.63 0.63 0.62 0.62 439,100 273,168
  20/12/2562 0.63 0.64 0.62 0.63 4,684,300 2,944,299
  19/12/2562 0.63 0.63 0.62 0.63 3,444,800 2,144,884
  18/12/2562 0.62 0.63 0.62 0.62 1,321,000 819,021
  17/12/2562 0.63 0.63 0.61 0.62 1,793,400 1,118,252
  16/12/2562 0.63 0.63 0.62 0.63 1,030,700 641,073
  13/12/2562 0.63 0.65 0.62 0.62 1,905,600 1,198,341
  12/12/2562 0.63 0.63 0.62 0.63 69,300 43,340
  11/12/2562 0.62 0.63 0.62 0.62 628,500 391,740
  09/12/2562 0.63 0.63 0.62 0.63 760,600 479,138
  06/12/2562 0.63 0.64 0.62 0.62 1,568,500 983,090
  04/12/2562 0.64 0.64 0.62 0.62 1,048,700 650,360
  03/12/2562 0.63 0.64 0.62 0.63 721,100 453,959
  02/12/2562 0.63 0.64 0.62 0.63 3,174,600 2,003,981
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %