ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.86 1,401,700 0.88 0.88 -0.02 / -2.27%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.86 / 33,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.87 / 139,500
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.86 - 0.88 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.83 - 1.84
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.พ. 2562 (16:37)
 • อัพเดทล่าสุด 18 มกราคม 2560


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 5,354,711,906 บาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 8,598.59 บาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 5,165

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 52.31%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2560 2559 2558 2557 2556 2555
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49 1,187.76
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49 1,187.35
  มูลค่าตามราคาตลาด 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20 4,060.74
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A 30.93 5.18 N/A N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  1.59 1.65 2.13 4.6 5.03 5.58

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (24/01/2562 ถึง 06/02/2562)
  0.85 0.87 0.83 0.87 24,133,700 20,536,068
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (25/12/2561 ถึง 23/01/2562)
  0.90 0.91 0.84 0.85 15,928,700 13,848,015
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  21/02/2562 0.88 0.88 0.86 0.86 1,401,700 1,212,904
  20/02/2562 0.87 0.88 0.86 0.88 2,597,700 2,275,587
  18/02/2562 0.87 0.87 0.86 0.86 1,041,500 901,175
  15/02/2562 0.86 0.87 0.86 0.86 1,508,900 1,299,287
  14/02/2562 0.86 0.86 0.85 0.85 447,400 380,875
  13/02/2562 0.85 0.86 0.85 0.85 1,963,200 1,672,161
  12/02/2562 0.84 0.86 0.84 0.85 891,600 762,476
  11/02/2562 0.86 0.86 0.84 0.84 796,100 675,176
  08/02/2562 0.85 0.85 0.84 0.85 2,581,200 2,193,188
  07/02/2562 0.87 0.89 0.84 0.85 8,639,100 7,436,151
  06/02/2562 0.85 0.87 0.85 0.87 3,596,300 3,099,374
  05/02/2562 0.84 0.86 0.84 0.85 615,600 523,299
  04/02/2562 0.85 0.85 0.84 0.85 741,800 630,525
  01/02/2562 0.85 0.86 0.84 0.85 2,314,200 1,966,021
  31/01/2562 0.85 0.86 0.84 0.85 5,138,200 4,363,251
  30/01/2562 0.85 0.85 0.84 0.85 554,600 466,545
  29/01/2562 0.85 0.85 0.83 0.85 1,203,800 1,010,846
  28/01/2562 0.85 0.86 0.84 0.84 6,950,400 5,913,794
  25/01/2562 0.85 0.85 0.85 0.85 2,464,000 2,094,400
  24/01/2562 0.85 0.85 0.84 0.85 554,800 468,013
  23/01/2562 0.86 0.86 0.84 0.85 2,529,700 2,151,029
  22/01/2562 0.86 0.86 0.85 0.86 1,377,700 1,171,284
  21/01/2562 0.85 0.86 0.85 0.86 349,300 300,397
  18/01/2562 0.86 0.86 0.85 0.86 60,900 51,914
  17/01/2562 0.86 0.86 0.85 0.86 100,000 85,250
  16/01/2562 0.85 0.88 0.85 0.86 1,949,200 1,685,713
  15/01/2562 0.86 0.88 0.85 0.86 729,800 627,987
  14/01/2562 0.87 0.88 0.86 0.88 131,000 113,679
  11/01/2562 0.86 0.88 0.86 0.87 149,300 129,617
  10/01/2562 0.87 0.87 0.87 0.87 2,500 2,175
  09/01/2562 0.87 0.88 0.86 0.86 601,200 523,439
  08/01/2562 0.88 0.91 0.87 0.87 1,591,400 1,413,969
  07/01/2562 0.87 0.91 0.87 0.87 2,244,300 2,004,515
  04/01/2562 0.87 0.87 0.86 0.87 438,600 380,817
  03/01/2562 0.88 0.88 0.87 0.87 672,600 590,895
  02/01/2562 0.86 0.88 0.86 0.88 677,800 595,044
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %