ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 1.74 17,439,200 1.72 1.73 +0.02 / +1.16%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.73 / 5,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.74 / 390,800
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.71 - 1.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.30 - 1.79
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ม.ค. 2564 (16:38)
 • อัพเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2561 2560 2559 2558 2557 2556
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,619.85 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49
  มูลค่าตามราคาตลาด 3,582.74 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A N/A 30.93 5.18 N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  0.88 1.59 1.65 2.13 4.6 5.03

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (17/12/2563 ถึง 30/12/2563)
  1.29 1.39 1.20 1.28 198,117,000 256,236,993
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (16/11/2563 ถึง 16/12/2563)
  1.26 1.37 1.17 1.29 504,928,300 646,531,884
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  15/01/2564 1.73 1.75 1.71 1.74 17,439,200 30,069,231
  14/01/2564 1.73 1.74 1.70 1.72 21,435,800 36,918,962
  13/01/2564 1.74 1.77 1.70 1.70 31,429,500 54,400,815
  12/01/2564 1.64 1.79 1.64 1.72 107,343,200 187,614,174
  11/01/2564 1.66 1.67 1.63 1.64 28,642,100 47,204,495
  08/01/2564 1.65 1.70 1.62 1.64 54,207,600 90,288,709
  07/01/2564 1.56 1.69 1.56 1.66 111,605,700 181,343,559
  06/01/2564 1.52 1.61 1.49 1.52 130,792,000 203,060,618
  05/01/2564 1.38 1.54 1.36 1.53 195,250,000 285,863,722
  04/01/2564 1.27 1.38 1.26 1.36 59,934,400 80,538,670
  30/12/2563 1.29 1.31 1.26 1.28 20,490,300 26,244,532
  29/12/2563 1.26 1.30 1.26 1.29 10,648,600 13,702,189
  28/12/2563 1.26 1.30 1.25 1.25 10,978,100 14,013,994
  25/12/2563 1.28 1.29 1.26 1.27 9,291,000 11,840,535
  24/12/2563 1.25 1.30 1.21 1.29 16,927,100 21,348,618
  23/12/2563 1.26 1.27 1.23 1.24 8,645,300 10,769,556
  22/12/2563 1.22 1.28 1.20 1.26 19,373,500 24,165,719
  21/12/2563 1.25 1.29 1.21 1.22 33,731,200 42,518,110
  18/12/2563 1.34 1.35 1.32 1.32 10,701,100 14,278,029
  17/12/2563 1.29 1.39 1.28 1.33 57,330,800 77,355,711
  16/12/2563 1.29 1.31 1.28 1.29 15,797,600 20,386,130
  15/12/2563 1.28 1.29 1.27 1.28 8,692,500 11,137,970
  14/12/2563 1.29 1.32 1.27 1.28 13,297,000 17,176,398
  09/12/2563 1.34 1.34 1.29 1.29 14,027,400 18,330,878
  08/12/2563 1.30 1.34 1.29 1.33 28,189,700 37,126,294
  04/12/2563 1.29 1.32 1.28 1.29 17,044,000 22,157,163
  03/12/2563 1.29 1.31 1.28 1.28 8,893,000 11,499,111
  02/12/2563 1.31 1.33 1.27 1.28 13,357,700 17,267,611
  01/12/2563 1.28 1.34 1.28 1.31 21,131,300 27,789,338
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %