ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น สกุลเงิน ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด เปลี่ยนแปลง / % เปลี่ยนแปลง
THRE THB 0.86 60,900 0.86 0.86 - / -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.85 / 455,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.86 / 110,200
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.85 - 0.86 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.85 - 1.89
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2562 (16:39)
 • อัพเดทล่าสุด 18 มกราคม 2560


  ภาพรวม

  ส่วนของผู้ถือหุ้น: 5,354,711,906 บาท

  จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

  มูลค่าตามราคาตลาด: 8,598.59 บาท

  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 5,165

  ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 52.31%

  ชื่อย่อหุ้น

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

  บลูมเบิร์ก: THRE TB

  รอยเตอร์ส: THRE.BK

  ข้อมูลหุ้นหลักของไทยรี

  2560 2559 2558 2557 2556 2555
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 4,866.31 5,320.43 5,412.66 3,053.56 3,512.49 1,187.76
  จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 3,512.49 1,187.35
  มูลค่าตามราคาตลาด 7,502.69 8,851.49 11,633.37 13,235.07 17,492.20 4,060.74
  อัตราส่วนราคาต่อกำไร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  N/A 30.93 5.18 N/A N/A N/A
  ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  1.59 1.65 2.13 4.6 5.03 5.58

  ข้อมูลเงินปันผล

 • Chart Type
 • เลือกช่วงวันที่:
  จาก / / ถึง / /

  ราคาย้อนหลัง จาก 03 ธันวาคม 2561 ถึง 18 มกราคม 2562

  วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
  ข้อมูลสรุป
  ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
  (20/12/2561 ถึง 04/01/2562)
  0.89 0.90 0.85 0.87 6,109,000 5,362,759
  ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
  (20/11/2561 ถึง 19/12/2561)
  0.97 1.00 0.89 0.89 23,372,000 22,349,950
  ข้อมูลราคาย้อนหลัง
  18/01/2562 0.86 0.86 0.85 0.86 60,900 51,914
  17/01/2562 0.86 0.86 0.85 0.86 100,000 85,250
  16/01/2562 0.85 0.88 0.85 0.86 1,949,200 1,685,713
  15/01/2562 0.86 0.88 0.85 0.86 729,800 627,987
  14/01/2562 0.87 0.88 0.86 0.88 131,000 113,679
  11/01/2562 0.86 0.88 0.86 0.87 149,300 129,617
  10/01/2562 0.87 0.87 0.87 0.87 2,500 2,175
  09/01/2562 0.87 0.88 0.86 0.86 601,200 523,439
  08/01/2562 0.88 0.91 0.87 0.87 1,591,400 1,413,969
  07/01/2562 0.87 0.91 0.87 0.87 2,244,300 2,004,515
  04/01/2562 0.87 0.87 0.86 0.87 438,600 380,817
  03/01/2562 0.88 0.88 0.87 0.87 672,600 590,895
  02/01/2562 0.86 0.88 0.86 0.88 677,800 595,044
  28/12/2561 0.85 0.87 0.85 0.87 366,700 314,551
  27/12/2561 0.87 0.87 0.86 0.86 467,600 404,488
  26/12/2561 0.89 0.89 0.86 0.86 318,400 275,575
  25/12/2561 0.90 0.90 0.86 0.86 1,170,700 1,025,677
  24/12/2561 0.89 0.90 0.88 0.89 669,900 596,534
  21/12/2561 0.89 0.90 0.88 0.89 834,900 740,860
  20/12/2561 0.89 0.90 0.88 0.89 491,800 438,318
  19/12/2561 0.90 0.90 0.89 0.89 856,800 767,304
  18/12/2561 0.91 0.91 0.89 0.90 1,574,700 1,420,292
  17/12/2561 0.92 0.92 0.90 0.92 755,400 687,509
  14/12/2561 0.93 0.94 0.91 0.92 922,100 847,571
  13/12/2561 0.94 0.94 0.90 0.93 3,037,300 2,790,524
  12/12/2561 0.95 0.97 0.93 0.94 330,600 311,431
  11/12/2561 0.98 0.98 0.90 0.95 1,173,600 1,102,438
  07/12/2561 0.97 0.97 0.96 0.97 390,100 378,337
  06/12/2561 0.98 0.98 0.96 0.97 280,300 272,101
  04/12/2561 1.00 1.00 0.97 0.98 439,100 429,847
  03/12/2561 0.99 1.00 0.98 0.98 793,300 781,129
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
 • จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

  ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"
  ราคาซื้อ บาท
  ราคาขาย บาท
  % คอมมิชชั่น %
  คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
  เงินลงทุน
  มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
  ผลตอบแทน
  มูลค่าขายขั้นต้น บาท
  คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
  คอมมิชชั่น บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
  กำไร/ขาดทุน
  กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
  อัตราผลตอบแทน %